Verzekeringstaxaties

Een taxatierapport, opgemaakt door een gecertificeerd Register-Taxateur van De Kok ITEB, wordt door alle verzekeraars geaccepteerd. Een dergelijk objectief en onafhankelijk taxatierapport is van groot belang zodra u een verzekering voor uw bedrijfsuitrusting of bedrijfsgebouw afsluit. Het taxatierapport maakt tenslotte deel uit van uw polis.

Alle verzekeringstaxaties die wij uitvoeren zijn conform het wetsartikel 7:960 BW.

Artikel 7:960 BW

Het nieuwe verzekeringsrecht is per 1 januari 2006 ingevoerd onder Titel 17 van Boek 7 (Bijzondere overeenkomsten) van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft in het nieuwe verzekeringsrecht Artikel 960 opgenomen, wat het indemniteitsbeginsel omschrijft en deze luidt als volgt:

“De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

Waarom laten taxeren?

Met een gedetailleerd taxatierapport van ons heeft u 36 maanden de zekerheid dat u tegen de juiste waarde verzekerd bent voor uw bedrijfsuitrusting of bedrijfsgebouw. (72 maanden bij indexering van het verzekerde bedrag van uw bedrijfsgebouw)

Pas bij schade ziet u als verzekerde werkelijk hoe de verzekerde som zich verhoudt ten opzichte van de te ontvangen schade-uitkering. Hierbij moeten we duidelijk maken wat nu precies het verschil is tussen een waardebepaling en vaste taxatie conform artikel 7:960BW.

Het doel van een waardebepaling en vaste taxatie conform artikel 7:960BW is een onderbouwing van uw verzekerde som, welke de basis betreft van uw schadeverzekering. Hierbij is het uitgangspunt dat u niet oververzekerd bent, met een te hoge premie tot gevolg, maar ook niet onderverzekerd, wat in geval van schade kan leiden tot een onvoldoende dekkende uitkering van uw verzekeraar. Deelschade is overigens moeilijk vast te stellen, omdat u niet beschikt over een gedetailleerd overzicht van uw bedrijfsinventaris of omschrijving van uw bedrijfsgebouw.

Een belangrijk onderdeel bij schade-afhandeling is het indemniteitsbeginsel, welke beschreven staat in Boek 7 Lid 960 van het Burgerlijk Wetboek. Bijvoorbeeld: bij het opmaken van een nieuwe polis voor uw bedrijfsinventaris en goederen is de waarde-grondslag de nieuwwaarde, echter in het geval van schade kan een schade-uitkering geschieden op basis van de dagwaarde. Dit hangt af van de ouderdom van uw bedrijfsinventaris.

Voorbeeld van schade-uitkering bij waardebepaling:

Een machine in uw bedrijf is 8 jaar oud. Conform de waarde-grondslag van uw verzekeringspolis, moet deze machine verzekerd worden tegen de vastgestelde nieuwwaarde van € 100.000,00.
Echter, de machine wordt in 10 jaar afgeschreven (conform afschrijvingslijst verzekeraars) en heeft verzekeringstechnisch een dagwaarde van (2/10 * € 100.000,00) € 20.000,00. Ondanks dat u premie betaalt over € 100.000,00, krijgt u in geval van schade € 20.000,00 uitgekeerd. In de praktijk blijkt in de meeste gevallen dat u met dat bedrag geen zelfde machine van dezelfde leeftijd kunt terugkopen.

Artikel 7:960BW voegt toe dat het indemniteitsbeginsel niet van toepassing is, wanneer de waarde vooraf door een deskundige is vastgesteld door middel van een (vaste) taxatie. In het geval van een vaste taxatie kunt u dus in een voordeliger positie geraken, daar bij schade-uitkering de taxatiewaarde wordt uitgekeerd, ook al is uw machine 8 jaar oud.

Kortom, met een vaste taxatie conform Artikel 7:960BW verzekert u uw bedrijfsinventaris en goederen of bedrijfsgebouw tegen een goed onderbouwde waarde, krijgt u de taxatiewaarde bij schade-afhandeling uitgekeerd en heeft u bij deelschade per afdeling en machine inzichtelijk wat u in uw bedrijf had staan.

De Kok Taxaties B.V.

KANTOORADRES
Ambrosiushof 61
1216 MN Hilversum

POSTADRES
Postbus 78
1200 AB Hilversum

T +31 (0)35 – 628 20 54
F +31 (0)35 – 628 07 85
E info@dekokiteb.nl

Taxaties en Expertises t.b.v. brand-/schadeverzekeringen, bedrijfsovername, liquidatie, onderhandse verkoop, veiling. Makelen bij aan- en verkoop van machines en bedrijven.