Insolvabiliteit

In geval van een (dreigende) insolvabiliteit kunnen wij u met onze betrouwbare adviezen en adequate dienstverlening hierin begeleiden. Wij ondersteunen bijvoorbeeld curatoren, bewindvoerders en financiers, maar ook ondernemingen.

Vaak zal een onderneming, voordat ze formeel insolvabel wordt, onderhandelen met haar crediteuren. Als u als ondernemer van plan bent de ondernemingsschuld te herstructureren, dan moet er een realistisch plan bestaan over het inperken van de bedrijfsoverhead terwijl de bedrijfsactiviteiten worden voortgezet.

In sommige gevallen wordt er activa van de onderneming verkocht om de bestaande schulden te vereffenen. Dit gebeurt in de meeste gevallen door middel van een onderhandse verkoop via de bekende verkoopkanalen.

Een openbare veiling bij opbod is dé moderne verkoopmethode bij uitstek om de hoogste opbrengst te realiseren voor roerende en onroerende zaken.

Met een decennialange ervaring in het organiseren van openbare veilingen, kunnen wij u in samenwerking met ons veilingbureau De Kok Veilingen (www.dekokveilingen.nl) bijstaan in onder andere de volgende zaken:

  • Inventariseren van activa voor onderhandse verkoop en/of openbare online veiling bij opbod.
  • Onderzoek en beoordeling van eigendomsrechten van leveranciers en eventueel uitleveren van geclaimd eigendomsvoorbehoud.
  • Ontruiming en opslag. Soms moet een (gehuurd) pand op korte termijn bezemschoon opgeleverd worden. De aanwezige activa kunnen wij dan voor u op laten slaan in een huurconstructie.
  • Af produceren van lopende orders en voorraden.
De Kok Taxaties B.V.

KANTOORADRES
Ambrosiushof 61
1216 MN Hilversum

POSTADRES
Postbus 78
1200 AB Hilversum

T +31 (0)35 – 628 20 54
F +31 (0)35 – 628 07 85
E info@dekokiteb.nl

Taxaties en Expertises t.b.v. brand-/schadeverzekeringen, bedrijfsovername, liquidatie, onderhandse verkoop, veiling. Makelen bij aan- en verkoop van machines en bedrijven.