De Kok Veilingen
Een veiling is dé verkoopmethode bij uitstek om de hoogste opbrengst te realiseren voor machines, goederen en voorraden. Bij ons ligt een rotsvaste ervaring in het organiseren van veilingen. Met ingang van dit jaar kunt u terecht op onze online veiling site. Op al onze veilingen kunt u, na registratie, kosteloos meebieden.In geval van (dreigende) insolventie kunnen wij u met onze betrouwbare adviezen en adequate dienstverlening hierin begeleiden. Bij ons kunt u voor de volgende zaken terecht;
  • Inventariseren van activa. Hiermee verkrijgt u een exact beeld van de aanwezige activa van een onderneming. Onze taxateurs kunnen tevens, indien gewenst, hierop een aansluitend taxatierapport voor u opmaken.
  • Beoordeling van eigendomclaims. In veel gevallen claimen leveranciers de door hen geleverde goederen op basis van eigendomsvoorbehoud. Wij kunnen zorgdragen voor uitlevering van dergelijke goederen na grondig onderzoek naar de rechten van de leverancier(s).
  • Ontruiming en opslag. Soms zit u er om gelegen dat een pand op korte termijn bezemschoon opgeleverd dient te worden. Inventarissen kunnen wij voor u op laten slaan in een huurconstructie.
Disclaimer