De Kok Iteb
De Kok Maartensdijk Iteb werd in 1979 opgericht en is een voortzetting van de in 1966 te Amsterdam opgerichte Industriële Makelaardij en Veilingbureau De Kok Nederland BV en De Kok Industrieel taxatie- en expertisebureau Amsterdam BV. De Kok Maartensdijk Iteb, Iteb staat voor Industrieel taxatie- en expertisebureau, opereerde mede vanaf 1979 vanuit de Gemeente Maartensdijk en verhuisde het kantoor uiteindelijk naar Hilversum om daar uitgebreider voort te gaan onder de naam De Kok ITEB. De Kok ITEB is inmiddels uitgegroeid tot een meer dan selecte aanbieder van diensten aan ondernemingen, Curatoren en div. Bankinstellingen, zoals bemiddeling bij de verkoop en aankoop van bedrijven en machines, het taxeren ten behoeve van diverse doeleinden van machines en overige bedrijfsbestanddelen, het veilen (online) en onderhandse verkoop van vaste activa etc.

Dankzij de specialisaties in de diverse bedrijfstakken heeft De Kok ITEB haar positie binnen de bedrijfsmakelaardij, taxatie- en veilingorganisatie regelmatig kunnen vergroten en bevestigen. De langdurige aanwezigheid binnen deze bedrijfstakken wordt daardoor steeds meer een nadrukkelijk bewijs dat De Kok ITEB, wegens haar brede vakkennis en expertise, zich kan handhaven en haar positie hierin alsmaar ziet verstevigen. Het dienstenpakket biedt aan alle ondernemers, banken, curatoren en financierders/leasebedrijven een solide en stabiele basis voor de activiteiten vanuit de bedrijfsmakelaardij en veilingorganisatie.

De bedrijfsmakelaardij en veilingbranche is voortdurend volop in beweging, waarbij de gang naar grote full-service kantoren ook niet meer vanzelfsprekend is. Een grote organisatie en het daarbij behorende kostenplaatje kunnen als extra belastend worden ervaren. Tot de brede specifieke kennisbranches van De Kok ITEB behoren o.a. de gehele industriële sector en het MKB. Door de kleinschaligheid van De Kok ITEB is zij slagvaardig en effectief. Het kantoor heeft weinig overheadkosten. Dit heeft direct zijn weerslag op de tariefstelling van De Kok ITEB. Effectief maakt efficiënt is ook onze ervaring.

De grootste kantoren zeggen de beste te zijn.
Maar de conclusie is en ons motto luidt;

"Als wij het niet beter kunnen, dan kan niemand het beter"
Disclaimer