Voortaxatie, waarom?
De taxatierapporten, welke door ons opgemaakt, worden door alle financiers en verzekeraars geaccepteerd. Wij werken enkel in opdracht van u, de verzekerde en nimmer in opdracht van verzekeraars en daarom kunnen wij u volledige onafhankelijkheid garanderen.

Met een specialistische taxatie van ons heeft u drie jaar lang de zekerheid dat u niet bent onderverzekerd, maar dat u ook niet teveel betaalt door oververzekering. En wat nog veel belangrijker is, is dat de schadeafhandeling en dus de uitbetaling van de verzekeringsgelden sneller geregeld kunnen worden zodat liquiditeitsproblemen achterwege blijven.

Artikel 7:960 uit het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekerde er feitelijk door de uitkering van de verzekeraar financieel niet beter van mag worden. Dit is de kern van het indemniteitsbeginsel. Echter, de taxatie die op het oordeel van een of meer deskundigen berust, doorbreekt dit indemniteitsbeginsel. Het taxatierapport vormt een vaststelling en dus een soort overeenkomst. Dat wil zeggen dat het taxatierapport altijd aangehouden dient te worden door de verzekeraar. Zelfs als dit betekent dat de verzekerde er financieel beter van wordt. De uitdrukkelijke oude wettelijke regeling van de taxatie door partijen, welke conform artikelen 274 en 275 uit het Wetboek van Koophandel, is vervallen. Er is nu sprake van één taxatiebegrip.
Disclaimer