Onderhandse verkoopwaarde
Onder onderhandse verkoopwaarde (ook wel vrije onderhandse verkoopwaarde) wordt verstaan het bedrag dat een onderneming of een deel daarvan bij onderhandse verkoop redelijkerwijs zal kunnen opbrengen nadat verkoper de zaak, na beste voorbereiding en op de voor het soort zaken gebruikelijke wijze, in de markt heeft aangeboden.
Disclaimer