Going Concernwaarde
Going Concernwaarde Onder de Going Concernwaarde (ook wel Economische bedrijfswaarde bij Verkoop Going Concern genoemd) verstaan we de waarde van de activa van een onderneming, ervan uitgaande dat
  1. deze activa aan de onderneming toebehoort
  2. de onderneming de bedrijfsactiviteiten onder dezelfde omstandigheden voortzet
  3. de onderneming volop in bedrijf is en niet de intentie heeft op korte termijn te willen stoppen.
Disclaimer