Executiewaarde
Onder de executiewaarde wordt verstaan het bedrag dat activa bij gedwongen verkoop in openbare of online veiling op de wijze zoals door de wet voorgeschreven, redelijkerwijs zou kunnen opbrengen bij verkoop aan de hoogst biedende gegadigde.
Disclaimer